• Yolanda
  • 2017-03-31 04:30:24

網民熱話:領展擬取消泊位抽籤?車主勁擔憂

領展現時管理約155個停車場,近日一份問卷調查,惹來大批月租泊位車主擔憂。領展近日向天水圍天頌苑的停車場車位月租租戶進行問卷調查,其中一題問及用家是否贊同取消每年固定車位抽籤及每年車位配額抽籤。車主擔心領展有意取消泊車位的租用安排,到時一眾月租車位車主可能要與其他時租車位用家爭用停車場車位,隨時泊不到車。

部分領展車位的現有租戶近日陸續收到有關問卷調查,其中一部分是有關車位抽籤一事,領展認為因要提升停車場營運效率,考慮取消每年固定車位抽籤及取消每年車位配額抽籤,要求租戶就此表達意見,即贊同、反對或沒有意見。

此舉惹來大量車主不滿,指領展做法對現正輪候月租固定車位的車主不公平,又擔心到時車主要排隊霸車位,呼籲車位租戶索取問卷,齊聲反對有關建議。

領展發言人表示,曾多次接獲部分月租客戶對月租車位重新抽籤的安排有不同意見,故於3月20日至4月7日期間進行問卷調查,公司將參考該調查結果再作安排,如有需要,預計最快會於本年第三季安排個別停車場進行車位抽籤。

領展現時擁有約155個停車場,共提供約76000個車位,分為月租及時租車位,而為確保對所有租戶公平,固定車位每年均會進行抽籤,以決定車主揀選車位的先後次序。另外,領展在各個停車場都會騰出時租車位,供外來車輛停泊。

網民有話說:

faiyip:如抽籤真是取消,那對現正輪候車主不公平。

神秘車主:大家快啲問領展各屋邨停車場寫字樓拎表,反對領展考慮取消每年車位抽籤。

華哥:領展為咗賺錢,可以去到幾盡?

ok la:作為一間上市公司,賺錢係必然,但有否想過盡下社會責任?

※緊貼網民熱話,掌握最熱話題,請關注網民熱話fb:
http://on.fb.me/1L3m1ro 


本文來源:http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20170331/bkn-20170331043024794-0331_00822_001.html

相似文章

最新文章

畢業租房百日記。