• Elaine
  • 2017-05-05 10:37:55

網民熱話:屋苑老鼠出沒 養貓當滅鼠專員

早前立法會議員蔣麗芸就香港多區被揭發鼠患問題,於立法會會議上提出「破格」建議,倡要成立流浪貓捉鼠部隊解決鼠患問題,更獲食衞局局長高永文盛讚該建議有創意。有屋宇隨即倣效蔣議員的建議,找來兩隻貓於屋苑範圍內充當「滅鼠專員」。

網民Jim Lai在facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載照片,指其居住的屋苑業主立案法團近日張貼通告,稱由於屋苑範圍內有老鼠出沒,故飼養了兩隻貓於屋苑內巡捕老鼠,並呼籲住戶切勿捕捉及唬嚇兩隻「滅鼠專員」。

不少網民看過照片後均覺得搞笑,有人笑稱「一物治一物」,「多了兩名管理處職員」。亦有人呼籲住戶要小心貓咪會躲在車底,開車時要多加注意。但有網民擔心將來貓咪年老時會被遺棄,「打完齋唔要和尚」。

網民有話說

Ks Leung:我停車場有四隻貓真係少左曱甴、老鼠...不過開車要小心

Ricky Cheung:希望捉曬老鼠都繼續養2隻貓終老,唔好過橋抽板

Calvin Chui 係咪睇得太多Tom and Jerry?

※緊貼網民熱話,掌握最熱話題,請關注網民熱話fb:
http://on.fb.me/1L3m1ro 


本文來源:http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20170505/bkn-20170505103755602-0505_00822_001.html

相似文章

最新文章

畢業租房百日記。